Duchem Świętym kierowany

Duchem Świętym kierowany - tekst:

1. Duchem Świętym kierowany,
Piotrze w wierze niezachwiany,
tobie chwałę, dziękczynienie,
niesie nasze pokolenie.
Opoką swego Kościoła
łaskawie nazwał cię Pan,
do ciebie Piotrze wołamy,
wyjednaj moc wiary nam.
2. Pawle, siewco niestrudzony,
błyskiem łaski nawrócony,
tobie niesie dziękczynienie
Chrystusowe pokolenie.
Naczyniem swoim wybranym,
łaskawie nazwał cię Pan,
do ciebie, Pawle, wołamy:
wyjednaj moc serca nam!

Cytaty pasujące do Duchem Świętym kierowany:

Niechaj w murach domostwa tchnie ta miłość, którą płonęła Święta Rodzina z Nazaretu. Niechaj kwitną w niej wszystkie cnoty chrześcijańskie, niech panuje jedność serc i jaśnieje przykład uczciwego życia.
Jan XXIII

Flet i cytra umilają śpiewy, bardziej niż jedno i drugie - mowa przyjemna.
Mądrość Syracha

Człowiek melancholijny w domu Bożym nigdy nie będzie nikim więcej jak tylko rekonwalescentem.
P. Faber

Podobne do Duchem Świętym kierowany: