Rozkwitnęła się lilija

Rozkwitnęła się lilija - tekst:

1. Rozkwitnęła się lilija,
a ta jest Panna Maryja!
Zrodziła nam Syna,
wesoła dla wszystkich nowina!
2. Złożyła Go na sianeczku,
w lichej stajence w żłóbeczku.
Pokłon Mu oddała,
jak Boga swojego witała.
3. O Święta Bogarodzico,
o Przenajświętsza Dziewico!
Tyś różdżka z Jessego,
dałaś kwiat zapachu wdzięcznego.
4. Niezmazanaś grzechu plamą,
stałaś się niebieską bramą,
przez którą Bóg wchodzi,
gdy się nam na ten świat dziś rodzi.

Cytaty pasujące do Rozkwitnęła się lilija:

Są chorzy, którzy rozumieją znaczenie cierpienia i zdają sobie sprawę z możliwości, którą mają, aby przyczynić się do zbawienia świata.
Jan XXIII

Kto zachowuje wdzięczność, ofiarowuje najlepszą mąkę, kto praktykuje jałmużnę, czyni ofiary pochwalne.
Mądrość Syracha

Kiedy widzę młodych ludzi zajętych zabawą, jestem pewien, że szatan wiele miesza, ale nic mu się nie uda.
Ks. Bosko

Podobne do Rozkwitnęła się lilija: