Psalm 129 Przeciwko nieprzyjaciołom Syjonu

Psalm 129 Przeciwko nieprzyjaciołom Syjonu - tekst:

Bardzo mnie gnębili od mojej młodości –
niech powie Izrael –
bardzo mnie gnębili od mojej młodości,
lecz nie zdołali mnie przemóc.
Poorali mój grzbiet oracze,
wyżłobili długie bruzdy.
Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał
więzy występnych.
Niech się zawstydzą i odstąpią
wszyscy, co nienawidzą Syjonu.
Niech się staną jak trawa na dachu,
która usycha, zanim ją wyplenią.
Nie napełni nią kosiarz swej ręki
ani ten, co zbiera snopy – swojego zanadrza.
Nie powiedzą także przechodnie:
Błogosławieństwo Pańskie nad wami!
Błogosłąwimy wam w imię Pana!

Cytaty pasujące do Psalm 129 Przeciwko nieprzyjaciołom Syjonu:

Bóg nie patrzy na jakość zaangażowania, ale patrzy na cel tego, który |c na siebie przyjmuje. A więc wszystkie urzędy są tak samo szlachetne, bo tak samo godne w oczach Boga.
Ks. Bosko

Mężczyzna poddaje się urokowi przez oczy tzn. przez to, co widzi, kobieta poddaje się urokowi przez uszy, tzn. przez to, co słyszy.
A. Huxley

Chrystus bez pozwolenia matki nie odbyłby męki, nie umarłby na krzyżu i nie odkupiłby nas.
Jan Paweł II

Podobne do Psalm 129 Przeciwko nieprzyjaciołom Syjonu: