Słysz! Już herold śpieszy nieść

Słysz! Już herold śpieszy nieść - tekst:

1. Słysz! Już herold śpieszy nieść Narodzenia słodką wieść!
Król Narodów, Boży Syn pokój niesie, zmazę win.
Radość i wesołe pienie niech ogarnie dziś stworzenie,
aniołowie głoszą wszem: „Chrystus zrodzon w Betlejem!”.
Słysz! Już herold śpieszy nieść Narodzenia słodką wieść!
2. Niebios Król, ten wieczny Pan idzie do nas dać się sam,
odkupieńczą niesie moc, która zgładzi grzechu noc.
Ten, co matkę ma Dziewicę, Pannę Tę, Bogurodzicę.
Zbawić: to jest Jego cel; Jezus nasz, Emmanuel.
Słysz! Już herold śpieszy nieść Narodzenia słodką wieść!
3. Przyjdź, Pokoju Książę, przyjdź! Do serc naszych prędko wnijdź.
Zechciej w duszach pośród nas być po ostateczny czas.
Bądź nam słodkim ukojeniem w ciężkich chwilach odetchnieniem.
I podporą w smutne dnie, przewodnikiem w śmierci śnie.
Słysz! Już herold śpieszy nieść Narodzenia słodką wieść!
4. Witaj nam, o Królu cny, niesiesz z sobą nowe dni!
Tyś jest Światłość, Prawdy moc, Ty rozświecisz grzechu noc.
Tyś zesłany na zbawienie, błędów ludzkich odkupienie,
Tyś jest Panem, Zbawco nasz, dnia nowego światło znasz!
Słysz! Już herold śpieszy nieść Narodzenia słodką wieść!

Cytaty pasujące do Słysz! Już herold śpieszy nieść:

Muzyka jest jedną z dróg, którymi dusza powraca do nieba.
Tasso

Milczenie jest językiem ducha. Na drzewie milczenia rośnie owoc spokoju.
Przysłowie chińskie

Jak ryby tracą wolność, kiedy są poza wodą, tak rozsądna dusza zaczyna być spętanym niewolnikiem, kiedy oddziela się od Boga.
Św. Franciszek Salezy

Podobne do Słysz! Już herold śpieszy nieść: