W dzień Bożego narodzenia radość

W dzień Bożego narodzenia radość - tekst:

1. W dzień Bożego narodzenia
radość wszystkiego stworzenia;
aniołowie się radują,
Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują.
2. Niesłychana to nowina,
Panna porodziła Syna,
Syna Jednorodzonego
Boga Ojca Niebieskiego, Niebieskiego.
3. To anieli oznajmują,
do Betlejem pokazują,
gdzie narodził się Zbawiciel,
wszego świata Odkupiciel, Odkupiciel.
4. Gdy pasterze usłyszeli,
do stajenki pobieżeli.
Dzieciąteczku się kłaniają,
podarunki oddawają, oddawają.
5. Chwała Bogu niechaj będzie
w niebie i na ziemi, wszędzie.
Z aniołami się radujmy,
Jezusowi wyśpiewujmy, wyśpiewujmy.

Cytaty pasujące do W dzień Bożego narodzenia radość:

Tylko krzyże dadzą pewność w dniu sądu. Kiedy nadejdzie ten dzień, lakże będziemy szczęśliwi z powodu naszego bólu, dumni z naszych upokorzeń i bogaci w nasze ofiary.
Św. Proboszcz z Ars

Przykład jest jedynym dziełem zewnętrznym, którym można oddziaływać na dusze całkowicie zbuntowane przeciwko Jezusowi, na dusze, które nie chcą słuchać ani słów jego sług, ani czytać ich ksiąg, ani otrzymywać ich dobrodziejstwa, ani przyjmować ich przyjaźni, ani też w żaden inny sposób komunikować się z nimi.
C. de Foucauld

Istnieją cztery czyny dobrze uporządkowane: kochać Boga, szukać Go ze świętą łapczywością, cieszyć się, kiedy się Go znajdzie, ponieważ się znalazło swoje dobro, a wreszcie chwalić Go.
Św. Albert

Podobne do W dzień Bożego narodzenia radość: