W Betlejem, w szopce

W Betlejem, w szopce - tekst:

1. W Betlejem, w szopce radość wielka,
śpieszy tłum pasterzy,
gdzie święta Boża Rodzicielka
i Dzieciątko leży.
Anieli w bieli zeszli z chmur,
śpiewają Bogu chwałę,
wtóruje im pasterzy chór,
tak wielbią Dziecię małe:
Refren: Luli, luli, mój Maleńki;
u Matuli, u Mateńki!
Śpij, Dzieciątko śpij!
2. W Jerozolimie u Heroda
radość nie panuje,
choć wszędzie przepych i wygoda,
szczęścia się nie czuje,
bo wygnał Boga z serca król
i jego źli dworzanie,
ludowi niesie smutek, ból
tyrańskie panowanie. Ref…
3. Dzieciątko Boże, Zbawco drogi,
przemień świat złośliwy,
wyprostuj błędne ludzkie drogi,
pokój daj prawdziwy!
Ubogiś przyszedł na ten świat,
by biednych ubogacić,
i takiś bliski jest jak brat,
by z obcych czynić braci! Ref…

Cytaty pasujące do W Betlejem, w szopce:

Doskonale mądrym jest tylko ten, kto przeżywa każdy dzień, jakby to był ostatni, nie miota się, nie popada w otępienie i nie przesadza.
Marek Aureliusz

Kiedy tak się stanie, że sercem będziemy znosić bliźniego? Jest to ostatnia i najwspanialsza lekcja z doktryny świętych. Błogosławiony ten, kto się jej nauczył!
Św. Franciszek Salezy

Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem.
Seneka

Podobne do W Betlejem, w szopce: