Uczcijmy wspólnym hymnem

Uczcijmy wspólnym hymnem - tekst:

1. Uczcijmy wspólnym hymnem męczennika,
co swoją zacną krwią użyźnił Chiny,
a rosa jego dobrodziejstw przenika
wszystkie krainy.
2. Bo Pan, by uczcić cnoty swego sługi,
okazać chwałę Jana Gabryjela,
tym, którzy proszą przez jego zasługi,
łask swych udziela.
3. By miłość Bożą zasiać w sercach mnogich,
na krwawe boje i nadludzkie trudy
pośpieszył chętnie, opuszczając swoich,
wśród obce ludy.
4. On to Chrystusa wypełniał zadanie,
naukę Jego poniósł w kraj daleki,
dla Niego cierpiał, z Nim też ma mieszkanie
w niebie na wieki.
5. Boże, daj udział w darach swego sługi,
niech życia Jego przykład zaszczepiony
przyniesie dla nas na ów żywot długi
obfite plony.

Cytaty pasujące do Uczcijmy wspólnym hymnem:

Wielu życzy sobie i pragnie męczeństwa, ale stara się uciec przed męczeństwem pochodzącym od trudności, jak też od wypełniania codziennych obowiązków.
E. Poppe

Wszyscy lubią mieć sławę hojnych, ale wszyscy lubią nabywać ją niewielkim kosztem.
M. Mc Laughlin

Skuteczna modlitwa to taka, która tworzy w duszy jasne pojęcie Boga.
Św. Bazyli

Podobne do Uczcijmy wspólnym hymnem: