Minęły cienie i mroki nocy

Minęły cienie i mroki nocy - tekst:

1. Minęły cienie i mroki nocy,
światło jaśnieje nowego życia,
bo dobry Pasterz zabity dla nas,
wyszedł promienny ze swego grobu.
2. Przecierpiał mękę na drzewie krzyża,
obmył grzeszników we krwi i wodzie,
co wypłynęła jak zdrój ożywczy
z serca przez włócznię ugodzonego.
3. Jak lud wybrany po przejściu morza
dotarł do ziemi obietnic Boga,
tak my, zrodzeni w paschalnym źródle,
naszą ojczyznę znajdziemy w niebie.
4. Niech zmartwychwstanie Bożego Syna
będzie nadzieją dla wszystkich ludzi,
nastało bowiem królestwo łaski,
w którym Zbawiciel obdarza szczęściem.
5. Radosnym hymnem sławimy, Panie,
Twoje zwycięstwo nad złem i śmiercią;
niech będzie chwała przez wszystkie wieki
Ojcu i Tobie w jedności Ducha.
Amen.

Cytaty pasujące do Minęły cienie i mroki nocy:

Bóg, pozwalając na trudy swoich wybranych, pragnie zniszczyć w nich winę, coraz bardziej ich uniżyć, wystawić na próbę ich cnotę i uczynić z nich przykład cierpliwości.
Św. Albert

Wy zatem, bracia, zostaliście wezwani do wolności; ale nie powinniście posługiwać się wolnością jak bronią, aby zadowolić swoje namiętności - powinniście służyć jedni drugim z miłości.
Św. Paweł

Kultura bez myśli jest zmarnowanym trudem; myśl bez kultury jest niebezpieczna.
Konfucjusz

Podobne do Minęły cienie i mroki nocy: