Psalm 82 Los niegodziwych sędziów

Psalm 82 Los niegodziwych sędziów - tekst:

Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów,
pośrodku bogów sąd odbywa:
«Dokądże będziecie sądzić niegodziwie
i trzymać stronę występnych?»

Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym;
wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu
i ubogiemu.
Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
wyrwijcie go z ręki występnych.

Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją,
błąkają się w ciemnościach:
cała ziemia chwieje się w posadach.
Ja rzekłem: «Jesteście bogami
i wszyscy – synami Najwyższego.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
jak jeden mąż, książęta, poupadacie».

O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią,
bo wszelkie narody są Twoją własnością.

Cytaty pasujące do Psalm 82 Los niegodziwych sędziów:

Nasza miłość będzie miarą chwały, którą otrzymamy w niebie.
Św. Proboszcz z Ars

Tylko człowiek mądry umie kochać także osobę, która nienawidzi.
Konfucjusz

Człowiek bez cierpliwości jest jak lampa bez oliwy.
A. Segovia

Podobne do Psalm 82 Los niegodziwych sędziów: