Bądźże pozdrowiona

Bądźże pozdrowiona - tekst:

1. Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa,
w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!
Refren: Witaj, Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!
2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Ref…
3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży;
zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży! Ref…
4. Bądźże pozdrowiony, anielski Chlebie!
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie! Ref…
5. Bądźże pozdrowiona, święta krynico!
Serce Przenajświętsze, łaski świątnico! Ref…
6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie!
Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie! Ref…
7. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro!
Broń nas przed doczesną i wieczną karą! Ref…
8. Bądźże pozdrowiony, wszechmocny Boże!
Już Cię kocham szczerze, jak serce może! Ref…

Cytaty pasujące do Bądźże pozdrowiona:

Staraj się, aby cię pokochano, a potem łatwo będą ci posłuszni.
Ks. Bosko

Wy, ojcowie, nie wywołujcie gniewu waszych dzieci, ale ćwiczcie się w dyscyplinie i chrześcijańskim wychowaniu.
Św. Paweł

Nie wierzcie, że jest możliwe, aby ten, kto prawdziwie kocha Pana, kochał zarazem próżności tej ziemi.
Św. Teresa

Podobne do Bądźże pozdrowiona: