Dekalog – 10 przykazań Bożych

Dziesięć przykazań Bożych:

  1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Cytaty pasujące do Dekalog – 10 przykazań Bożych:

To, co odziedziczyłeś po swoim ojcu, musisz na nowo zdobyć. W przeciwnym razie to nie będzie twoje.
Goethe

Gdzie brak słów, tam mówi muzyka.
H. C. Andersen

Być kochanym przez Boga, być z Nim zjednoczonym... Żyć w obecności Boga, żyć dla Boga: dobre życie.. .'dobra śmierć... Wszystko na oczach Boga, wszystko z Bogiem, wszystko dla Jego przyjemności... jakie to piękne!
Sw. Proboszcz z Ars

Podobne do Dekalog – 10 przykazań Bożych: