Główne prawdy wiary

Sześć Prawd Wiary:
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Cytaty pasujące do Główne prawdy wiary:

Dobrodziejstwo nie polega na tym, co się robi albo co się daje, ale na intencji tego, który robi lub daje.
Seneka

Niemożliwe jest osiągnięcie prawdziwego zjednoczenia duszy z Bogiem, jeżeli nie poprzez umartwienie.
Sw. Franciszek Salezy

Jednym z największych dowodów mądrości jest sposób, w jaki się nabywa, oszczędza i wydaje pieniądze; łatwiej jest je zarobić niż dobrze wydać.
C. Cantu

Podobne do Główne prawdy wiary: