Cytaty pasujące do Trzy cnoty Boskie:

Czuję powołanie kapłańskie. Z jaką miłością, o Jezu, niosłabym cię w moich rękach, kiedy na mój głos zstąpiłbyś z nieba! Z jaką miłością dawałabym cię duszom! Ale pomimo pragnienia kapłaństwa podziwiam i zazdroszczę świętemu Franciszkowi z Asyżu, i czuję powołanie do naśladowania go, odrzucając wysoką godność kapłańską.
Św. Teresa z Lisieux

Świadectwo czystego sumienia jest chwalą sprawiedliwego. Miej sumienie, które cię nie gryzie, a zawsze będziesz mieć w sobie radość.
Kempis

Czynić rzeczy użyteczne, mówić rzeczy odważne, kontemplować rzeczy piękne: oto, co wystarczy życiu człowieka.
T. Eliot

Podobne do Trzy cnoty Boskie: