Grzechy wołające o pomstę do Nieba

Grzechy wołające o pomstę do Nieba to:

  1. Umyślne zabójstwo.
  2. Grzech sodomski (grzech cielesny przeciw naturze).
  3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
  4. Zatrzymywanie zapłaty sługom i robotnikom (odmowa zapłaty).

Cytaty pasujące do Grzechy wołające o pomstę do Nieba:

Modlitwa nie jest narzuceniem, ale darem; nie jest przymusem, jest możliwością; nie jest ciężarem, jest radością.
Jan Paweł II

Kiedy proszą was o zdanie, powiedzcie szczerze, ale niezależnie od tego, czy będzie lub nie będzie zaakceptowane.
Św. Franciszek Salezy

Musi być coś wielkiego i boskiego w cnocie posłuszeństwa, skoro nasz Pan tak ją ukochał od urodzenia aż do śmierci, skoro wszystkich czynów swojego życia dokonał w posłuszeństwie.
Sw. Wincenty

Podobne do Grzechy wołające o pomstę do Nieba: