Czego chcesz od nas, Panie

Czego chcesz od nas, Panie - tekst:

1. Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
i w otchłaniach i w morzu, na ziemi, na niebie.
2. Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.
3. Tyś Pan wszystkiego świata. Tyś niebo zbudował
i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi.
4. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
jeno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twymi!

Cytaty pasujące do Czego chcesz od nas, Panie:

Kto daje jałmużnę, musi mieć serce litościwe, słodkie słowa na ustach, szerokie ręce i uważne oczy, aby to, co dawał, było użyteczne dla tego, kto otrzymuje.
Św. Albert

Dobry porządek świata zależy od sposobu, w jaki każdy wypełnia obowiązki własnego stanu.
La Colombiere

Egoistyczna przyjemność prowadzi do śmierci, poświęcenie do życia.
Gandhi

Podobne do Czego chcesz od nas, Panie: