Siedem sakramentów świętych

Siedem sakramentów świętych ustanowionych przez Jezusa Chrystusa:

  1. Chrzest.
  2. Bierzmowanie.
  3. Eucharystia.
  4. Pokuta i pojednanie.
  5. Namaszczenie chorych.
  6. Kapłaństwo.
  7. Małżeństwo.

Cytaty pasujące do Siedem sakramentów świętych:

Będziesz zawsze młody, jeżeli będziesz żyć uczciwie, jeść powoli, spać dostatecznie długo, pracować z zapałem, będziesz pobożny... i będziesz trzymać w ukryciu twój wiek.
Life Today

Wołajcie o błogosławieństwo Pana dla waszej pracy, ale nie proście, żeby On ją za was wykonał!
G. Bernanos

Wielkim nieszczęściem jest to, że zaniedbujemy uciekanie się do tego Boskiego pokarmu, aby przebyć pustynię życia. Jesteśmy na równi z osobą, która umiera z głodu obok suto zastawionego stołu.
Św. Proboszcz z Ars

Podobne do Siedem sakramentów świętych: