Duchu mądrości

Duchu mądrości - tekst:

1. Duchu mądrości rozświeć myśl,
nadprzyrodzony daj nam smak,
byśmy umieli dostrzec dziś
Twej obecności w świecie znak.
2. Wprowadź w tajniki Bożych prawd,
bo Ty je sam najlepiej znasz.
Rozjaśnij umysł nasz i spraw,
by poznał Boga rozum nasz.
3. Ucz nas tak patrzeć na ten świat,
by widzieć Pana, Stwórcę w nim,
odkrywać w świecie Boga ślad
i dziękczynienia śpiewać hymn.
4. W trudnościach dobrą radą służ,
w zwątpieniach błogim światłem świeć.
Dozwól nam pośród walk i burz
wspomożyciela w Tobie mieć.
5. Przez pobożności święty dar
naucz nas dobrze modlić się,
synowskiej daj miłości żar
i przed obrazą Boga lęk.
6. Daj męstwo na czas trudnych chwil,
gdy trzeba walczyć, cierpieć, trwać,
nad naszą nędzą dziś się schyl,
racz nowe siły w serca wlać.
7. W bojaźni Bożej ucz nas żyć,
przed grzechem duszy naszej strzeż,
gdy się chwiejemy, w pomoc przyjdź,
gdy się smucimy, w smutku ciesz.

Cytaty pasujące do Duchu mądrości:

Dobry Bóg uświadamia mi w swojej światłości, jakim skarbem jest cierpienie i nigdy dostatecznie nie zrozumiemy, do jakiego stopnia On nas kocha, kiedy nas doświadcza.
Bi. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy

Kto praktykuje skupienie z radością, pokazuje, że pragnie nabyć wewnętrzne życie.
E. Poppe

Kto. wychowuje swego syna, będzie miał z niego pociechę i będzie dumny z niego przed znajomymi.
Mądrość Syracha

Podobne do Duchu mądrości: