Witaj, ojcze ukochany

Witaj, ojcze ukochany - tekst:

1. Witaj, ojcze ukochany, co niebiosów zdobisz chór!
Tyś od Boga jest wybrany, tyś świętości dla nas wzór.
Pobłogosław twoje dzieci, i poprowadź drogą twą!
Niech się miłość w nas roznieci, niech ogarnie mocą swą.
2. Ojcze, niech za twym przykładem wszystkim dla nas będzie Bóg!
Niech idziemy twoim śladem wśród wygnańczych ziemi dróg.
W sercu naszym niech nosimy miłość bliźnich, jak ty sam,
ojcze! O to cię prosimy, niech nam łask użyczy Pan.
3. Niech w ubóstwie i pokorze trwamy przez ten ziemski czas,
aż wieczności błysną zorze, aż Bóg z tobą złączy nas.
O Wincenty, możny w niebie, u Jezusa, Marii stóp,
twoje dzieci proszą ciebie, dla nas wszystkich miejsce zrób!

Cytaty pasujące do Witaj, ojcze ukochany:

Prawda, sprawiedliwość, miłość i wolność, w kulcie Boga i w poszanowaniu człowieka: oto wartości, jakie Ewangelia ogłosiła w świecie i które kwitną w pełni dziel tam, gdzie jest szanowana.
Jan XXIII

Jest wiele osób, które żyją prawie bez grzechu... A jednak ich istnienie jawi się zwykłe, płaskie, bez światła: brakuje im żywszej miłości Boga. Są jak dobrze ułożone ogniska, w których brakuje płomienia.
Guy de Lańgaudie

Jeżeli jesteśmy hojni w dobrowolnej pokucie, Jezus napełni nas łaską, abyśmy mogli pokochać pokutę, którą On nam ześle.
J. Escriva

Podobne do Witaj, ojcze ukochany: