Szlachetny książę

Szlachetny książę - tekst:

1. Szlachetny książę, wiary krzewicielu,
we czci u Boga i u ludzi w sławie,
żyłeś wśród trudów i utrapień wielu,
święty Wacławie!
2. Rzeczniku zgody i sprawiedliwości,
nieustraszony, wierny Bożej sprawie,
padłeś ofiarą zdrady i podłości,
święty Wacławie!
3. Wstaw się u Boga za biedne narody,
w których się szerzy kłamstwo i bezprawie,
pomóż im dążyć do prawdy i zgody,
święty Wacławie!
4. Ty, co u Boga szczęściem się już cieszysz,
na Twych czcicieli z nieba spójrz łaskawie,
ufamy, że nam z pomocą pośpieszysz,
święty Wacławie!

Cytaty pasujące do Szlachetny książę:

Ktoś, kto jest w stanie grzechu, jest zawsze smutny. Pomimo swojego zaangażowania jest zdegustowany i znudzony wszystkim.
Św. Proboszcz z Ars

Oto, jakiego postu od ciebie żądam... podziel się chlebem z głodnym, wprowadź do domu ubogich, odziej tego, kto jest nagi.
Izajasz

Droga twoich czynów zaczyna się w rodzinie: pierwszą salą ćwiczeń cnót jest dom ojcowski.
S. Pellico

Podobne do Szlachetny książę: