Błogosławiona jesteś, Maryjo

Błogosławiona jesteś, Maryjo - tekst:

1. Błogosławiona jesteś, Maryjo
i wywyższona przez Pana.
On wielkich rzeczy w Tobie dokonał,
Niepokalana.
2. Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła,
by w Tobie Ciałem się stało,
zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową,
przedwieczną Światłość.
3. Bądź nam obroną, Bogarodzico,
gdy się błąkamy w ciemności.
Do światła wiary prowadź na nowo,
drogą świętości.

Cytaty pasujące do Błogosławiona jesteś, Maryjo:

Można znieść nieszczęścia, kiedy przychodzą z zewnątrz, są wypadkami, ale cierpieć z powodu własnych błędów, o Boże, to prawdziwy cierń życia.
O. Wilde

Przebaczając doznaną krzywdę, można zmienić wroga w przyjaciela, człowieka zepsutego w szlachetnego. Jakże piękny i pocieszający jest ten triumf, i jak swoją wielkością przewyższa wszystkie najstraszliwsze zwycięstwa zemsty!
S. Pellico

Uważaj za niewzruszone, że im bardziej powiększają się ataki wroga, tym bardziej Bóg jest bliski twojej duszy. Myśl i napełnij się tą wielką, i pocieszającą prawdą.
O. Pio

Podobne do Błogosławiona jesteś, Maryjo: