Błogosławiony Janie Beyzymie

Błogosławiony Janie Beyzymie - tekst:

1. Błogosławiony Janie Beyzymie,
przyozdobiony cnotami,
dziś Kościół polski sławi twe imię.
Módl się do Boga za nami!
2. Gdy świat pożąda bogactw, zaszczytów,
tyś wzgardził świata marnością
i poświęcenia sięgnąłeś szczytów,
świętą natchniony miłością.
3. Tyś się nie lękał nędzy i trądu,
które Malgaszów nękały,
spraw, byśmy wszyscy doszli w dzień sądu
przez miłosierdzie do chwały.
4. Cenne jest piękno ciała ludzkiego,
ale cenniejsza jest dusza.
Naucz nas, Janie, w twarzy bliźniego
dostrzec oblicze Chrystusa!

Cytaty pasujące do Błogosławiony Janie Beyzymie:

Prawie cała tajemnica wielkich dusz kryje się w tym słowie: wytrwałość.
V. Hugo

Życie ludzkie jest bez znaczenia, jeżeli my sami nie uczynimy go wielkim.
A. Murray

Nikomu nigdy nie wyrządziło szkody milczenie zamiast mówienia.
Katon

Podobne do Błogosławiony Janie Beyzymie: