Bracia wybrani przez Boga

Bracia wybrani przez Boga - tekst:

1. Bracia wybrani przez Boga,
miłością Jego złączeni,
poszli w odległe krainy,
by głosić wiarę Chrystusa.
2. Pan ich obdarzył mądrością,
zapałem, wiedzą i męstwem,
aby pogańskim narodom
wskazali drogę do Niego.
3. Błogosławieństwem się stali
dla Słowian wielkiej rodziny,
której przynieśli Nowinę
i dali język modlitwy.
4. Dzisiaj niech swoją opieką
otoczą ludzi w udręce,
aby cierpienie wydało
stokrotny owoc dla nieba.
5. Ojcu, Synowi, Duchowi
niech będzie chwała na wieki,
sława zaś Bożym posłańcom
za dar zbawiennej nauki.
Amen

Cytaty pasujące do Bracia wybrani przez Boga:

Apostołowie muszą być jak góry; wytrwali w wierze, wybitni w dobroci życia i pierwsi w otrzymywaniu słonecznych promieni, aby rozlewać je na innych.
Św. Albert

Cierpienie jest nierozpoznaną boskością: winniśmy jej wszystko to, co jest w nas dobre, wszystko, co nadaje wartość życiu, miłosierdzie, odwagę - w sumie wszystkie cnoty.
A. France

Jednym przykładem prawdziwie katolickiego przekonania wygłaszamy kazanie. Z pewnością będzie skuteczne.
G. Maffei

Podobne do Bracia wybrani przez Boga: