Chrystus, Chrystus, to nadzieja

Chrystus, Chrystus, to nadzieja - tekst:

Refren: Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza!
Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza!
On do Ojca nas prowadzi,
miłość czyni życia prawem;
Chrystus naszym jest pokojem,
naszym pojednaniem.
1. On jest Słowem nad wiekami,
pierworodnym pośród stworzeń.
Bóg przez Niego dał nam życie
i ukazał nam swą chwałę. Ref…
2. To On Głową jest Kościoła
i początkiem wszystkich rzeczy.
Zechciał Bóg, by cała Pełnia
w Jego Ciele zamieszkała. Ref…
3. Pokój przyszedł On budować
między ludźmi dobrej woli.
Z Bogiem znowu nas pojednał,
gdy na krzyżu oddał życie. Ref…
4. On jednoczy we wspólnocie,
przezwyciężył mur wrogości.
Jak Brat starszy nas prowadzi
do radości swego Ojca. Ref…

Cytaty pasujące do Chrystus, Chrystus, to nadzieja:

Zbytek bogatych jest tym, co konieczne biednym: mamy cudzą rzecz, kiedy mamy to, co nam zbywa.
Św. Augustyn

Bojaźń Boża i częste przyjmowanie sakramentów świętych - oto co w młodości czyni cuda.
Ks. Bosko

Nie ma rzeczy głupszej ani gorszej od bluźnierstwa. Oprócz tego, że jest obrazą Boga, jest obrazą bliźnich, jest jawnym dowodem grubiań-stwa i chamstwa, które wystarczy, aby utracić albo zmniejszyć szacunek, jaki żywią do nas dobrzy i kulturalni ludzie.
A. Gabelli

Podobne do Chrystus, Chrystus, to nadzieja: