Chwalcie Pana wszyscy

Chwalcie Pana wszyscy - tekst:

1. Chwalcie Pana wszyscy, wy, z niebieskich gór,
wojska niezliczone, wy, anielski chór.
Słońce, księżyc, gwiazdy, świecąc w dzień i w noc,
chwalcie Pana swego, chwalcie Jego moc!
2. Wy najwyższe nieba i wy zdroje wód,
co wisicie w górze, chwalcie Pański cud.
Ledwie Pan Bóg wyrzekł jedno słowo swe,
a stanęło wszystko na rozkazy te.
3. Panny i młodzieńcy, starcy, pełni lat,
chwalcie imię Pańskie! Jego cały świat.
Ponad niebo, ziemię wyższa Jego cześć;
On moc ludu swego raczył w górę wznieść.

Cytaty pasujące do Chwalcie Pana wszyscy:

Sport jest szkołą lojalności, odwagi, wytrzymałości, stanowczości, powszechnego braterstwa, wszystkich cnót naturalnych, dostarczających cnotom nadnaturalnym solidnego fundamentu i przygotowujących do mężnego znoszenia ciężaru najcięższej odpowiedzialności.
Pius XII

Nie odrzucaj błagania ubogiego, nie odwracaj wzroku od potrzebującego.
Mądrość Syracha

To, co cię unieszczęśliwi w wieku dojrzałym, to złe przyzwyczajenia z młodości.
Ks. Bosko

Podobne do Chwalcie Pana wszyscy: