Tereso, Boga zwiastunko

Tereso, Boga zwiastunko - tekst:

1. Tereso, Boga zwiastunko,
rodzinny dom opuściłaś,
by nieść poganom Chrystusa
lub krew swą przelać dla Niego.
2. Lecz śmierć dla ciebie jest słodsza,
cierpienie bardziej pociąga;
umierasz grotem zraniona
miłości Boga twojego.
3. To dziś, jak czysta gołąbka,
twa dusza w niebo wzleciała,
by tam zamieszkać na zawsze
w przybytku Bożej świętości.
4. Już słyszysz głos Oblubieńca:
o siostro, przybądź z Karmelu
na ucztę godów Baranka,
by wieniec chwały otrzymać.
5. Tereso, uproś nam łaskę
przylgnięcia sercem do Pana,
a ty, ofiaro miłości,
przed żarem piekła nas obroń.
6. O Jezu, szczęście wybranych,
dziewicze chóry Cię wielbią;
śpiewając pieśni weselne
na wieki sławią Twą miłość.
Amen.

Cytaty pasujące do Tereso, Boga zwiastunko:

Nieskończona miłość Boga do nas stała się widzialna w Jezusie Chrystusie. Poprzez rany ciała objawia się tajemnicza miłość jego serca, ujawnia się wielka tajemnica miłości, ukazuje się miłosierdzie naszego Boga.
Św. Bernard

To nie młodzi muszą zrozumieć nas, ale to my musimy zrozumieć ich: oni nie znają starości, podczas gdy my znamy młodość.
A. Marcel

Wolność jest cementem, który łączy narody.
E. L.

Podobne do Tereso, Boga zwiastunko: