Pokładam w Panu ufność

Pokładam w Panu ufność - tekst:

Refren: Pokładam w Panu ufność mą,
zawsze ufam Jego słowu.
1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,
racz wysłuchać, Panie, prośby mej!
Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,
usłysz modły i błagania! Ref…
2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,
któż przed gniewem Twym ostoi się?
Lecz ufamy, że przebaczysz winy,
byśmy kornie Ci służyli. Ref…
3. Całą ufność mą pokładam w Panu,
dusza moja ufa Jego słowu,
tęskniej czeka dusza moja Pana,
niż jutrzenki nocne straże. Ref…
4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże,
niechaj Pana czeka Boży lud,
bo u Pana znajdzie zmiłowanie
i obfite odkupienie. Ref…

Cytaty pasujące do Pokładam w Panu ufność:

Kto nie pragnie rzeczy wiecznych, kocha rzeczy ziemskie.
Św. Antoni

Całe Pismo o Bożej inspiracji jest użyteczne do nauczania, napominania, poprawiania, kształtowania ku sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i gotowy na każdy dobry uczynek.
Św. Paweł

Ptak radości jest stworzeniem nieśmiałym. Nie buduje swojego gniazda w każdym ogrodzie. Kwiat radości jest delikatny, nie kiełkuje i nie rozwija się na każdej ziemi.
Zenta Maurina

Podobne do Pokładam w Panu ufność: