Psalm 75 Bóg sądzi świat

Psalm 75 Bóg sądzi świat - tekst:

Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy,
wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.
«Gdy Ja naznaczę porę,
odbędę sąd sprawiedliwy.
Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi
jej mieszkańcami,
Ja umocniłem jej filary.

Mówię zuchwalcom: Nie bądźcie zuchwali,
a do niegodziwych: Nie podnoście rogu!
Nie podnoście rogu ku górze,
nie mówcie bezczelnie przeciw Skale.
Bo nie ze wschodu ani z zachodu,
ani z pustyni, ani z gór [nadchodzi]:
lecz Bóg jedynie jest sędzią –
tego zniża, tamtego podnosi.
Bo w ręku Jahwe jest kielich,
który się pieni winem, pełen przypraw.
I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją,
pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi».
Ja zaś będę się radował na wieki,
zaśpiewam Bogu Jakuba.
I połamię cały róg niegodziwych,
a róg sprawiedliwego się wzniesie.

Cytaty pasujące do Psalm 75 Bóg sądzi świat:

Cel, jaki chcemy wam wskazać, jest następujący: aby telewizja nie tylko podlegała moralnej cenzurze, ale aby stała się chrześcijańsko wychowawcza.
Pius XII

Kiedy dużo się mówi, zawsze powie się coś, co lepiej byłoby przemilczeć.
Konfucjusz

Więź, która łączy dzieci z Ojcem i braci ze sobą jest więzią rodzinną: węzłem krwi, którą jest krew Chrystusa, a ciepłem jej jest Miłość.
I. Giordani

Podobne do Psalm 75 Bóg sądzi świat: