Pan Jezus już się zbliża

Pan Jezus już się zbliża - tekst:

1. Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi.
Pobiegnę Go przywitać,
z radości serce drży.
Refren: O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie,
o Jezu, wspomóż łaską,
bym godnie przyjął Cię.
2. Nie jestem godzien, Panie,
byś w sercu moim był.
Tyś Królem wszego świata,
a jam jest marny pył. Ref…
3. Gdy wspomnę na me grzechy,
to z żalu płyną łzy,
bom Serce Twoje zranił,
o Jezu, odpuść mi! Ref…
4. Pragnąłbym Cię tak kochać,
jak Ty kochałeś mnie.
Przyjm serce me oziębłe,
a daj mi Serce Twe! Ref…

Cytaty pasujące do Pan Jezus już się zbliża:

Kiedy dużo się mówi, zawsze powie się coś, co lepiej byłoby przemilczeć.
Konfucjusz

Śmierć grzesznika jest bolesna z powodu utraty dóbr doczesnych; bardziej bolesne jest oddzielenie duszy od ciała; najboleśniejsza jest utrata duszy i ciała w piekle, gdzie będzie cierpieć w ogniu i wyrzutach sumienia.
Św. Albert

Wy, ojcowie, nie wywołujcie gniewu waszych dzieci, ale ćwiczcie się w dyscyplinie i chrześcijańskim wychowaniu.
Św. Paweł

Podobne do Pan Jezus już się zbliża: