Jezu, miłości Twej

Jezu, miłości Twej - tekst:

1. Jezu, miłości Twej, ukryty w Hostii tej
wielbimy cud,
żeś się pokarmem stał,
żeś nam swe Ciało dał,
żeś skarby łaski zlał,
na wierny lud.
2. Dla biednych stworzeń Twych,
co ostrzem grzechów swych
zraniły Cię,
włócznią, co w boku tkwi,
otwierasz serca drzwi,
by w Twojej Boskiej Krwi
obmyły się.
3. I w Boskim Sercu tam
schronienie dajesz nam,
o Jezu mój!
Aby nas żądłem swym
wróg nasz nie dotknął w Nim,
by się przed piekła złem
lud ukrył Twój.
4. Twe Serce tronem łask,
i miłosierdzia blask
w Nim świeci się.
Panie, Ty widzisz sam,
jak bardzo ciężko nam,
więc grzesznym pozwól tam
przytulić się.
5. O Jezu, Zbawco nasz,
co nędzę naszą znasz,
grzeszników zbaw,
by święte życie wieść,
a potem Tobie cześć
w niebiosach mogli nieść,
o Jezu, spraw!

Cytaty pasujące do Jezu, miłości Twej:

Zbyt późno Cię pokochałem, zbyt późno Cię poznałem. Piękno dawne i zawsze nowe! Zbyt późno Cię pokochałem! Byłeś we mnie, a ja szukałem Cię poza sobą; z daleka od Ciebie trzymały mnie rzeczy Ś ziemskie, które bez Ciebie nie mogą istnieć.
Św. Augustyn

Najkrótsze kazania są najmilej widziane: jeżeli są dobre, miło nam ich słuchać; jeżeli zle, nudzą krótko.
Św. Tomasz z Akwinu

Opuszcza mężczyzna ojca i matkę swoją i zjednoczy się ze swoją żoną, i będą razem w jednym ciele.
Księga Rodzaju

Podobne do Jezu, miłości Twej: