Pobłogosław, Jezu drogi

Pobłogosław, Jezu drogi - tekst:

1. Pobłogosław, Jezu drogi,
tym co Serce Twe kochają;
niechaj skarb ten cenny, drogi,
na wiek wieków posiadają.
2. Za Twe łaski dziękujemy,
które Serce Twoje dało;
w dani dusze Ci niesiemy,
by nas Serce Twe kochało.
3. Trzykroć Święte Serce Boga,
Tobie śpiewa niebo całe,
Ciebie wielbi Matka droga,
Tobie lud Twój składa chwałę.
4. Nie opuszczaj nas, o Panie!
Odpuść grzesznym liczne winy!
Daj nam w Serca Twego ranie
błogosławieństw zdrój jedyny.

Cytaty pasujące do Pobłogosław, Jezu drogi:

Największa piękność jaśnieje na tej twarzy, na której można wyczytać myśl Boga. Ludzkość i boskość nie są rozdzielone bez szkody człowieka.
Zenta Maurina

Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody płynącej ku życiu wiecznemu.
Ewangelia

Nie wiem, jak masz odwagę żądać dla siebie tego, czego nie chcesz sam dać. Dlatego, kiedy przychodzicie do kościoła, nie odmawiajcie ubogim jałmużny, nawet małej, zgodnie z waszymi możliwościami.
S. Cesario

Podobne do Pobłogosław, Jezu drogi: