Wszystkie narody świata

Wszystkie narody świata - tekst:

Refren: Wszystkie narody świata,
wznieście ku Bogu pochwalną pieśń.
1. Śpiewajcie, liczni świadkowie,
prorocy, kapłani, królowie. Ref…
2. Śpiewajcie Panu, niebiosa,
śpiewajcie, słońce i księżycu. Ref…
3. Śpiewajcie, rzeki i morza,
śpiewajcie, góry i doliny. Ref.
4. Śpiewajcie, święci Pańscy,
niech śpiewa cały rodzaj ludzki. Ref…

Cytaty pasujące do Wszystkie narody świata:

Kiedy widzimy kolegę tkwiącego w bezczynności, natychmiast się o niego boimy: jego cnota nie jest bezpieczna.
Ks. Bosko

Ten, kto kocha napomnienia, kocha mądrość, ten, kto nienawidzi poprawiania, jest głupcem.
Księga Przysłów

Używajcie dobrych manier i bądźcie uprzejmi wobec wszystkich za wyjątkiem tych, którzy mówią złośliwie.
Ks. Bosko

Podobne do Wszystkie narody świata: