Matko Najświętsza!

Matko Najświętsza! - tekst:

1. Matko Najświętsza! Do Serca Twego,
mieczem boleści wskroś przeszytego,
wołamy wszyscy z jękiem ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy
i gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
3. Imię Twe, Mario, litością słynie;
Tyś nam pociechą w każdej godzinie,
gdyśmy ściśnieni bólu cierniami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
4. Z każdej, o Matko, do Ciebie strony,
woła w swej nędzy lud uciśniony,
wspieraj nas Twego Serca łaskami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
5. O Matko nasza, Matko miłości!
Niechaj doznamy Twojej litości,
bośmy okryci grzechów ranami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
6. A gdy ostatnia łza z oka spłynie,
o Matko Święta, w onej godzinie
zamknij nam oczy Twymi rękami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

Cytaty pasujące do Matko Najświętsza!:

Nic lekceważ rozmów ze starymi ludźmi, ponieważ i oni uczyli się od swoich ojców; od nich nauczysz się roztropności i jak rozmawiać w odpowiednim czasie.
Mądrość Syracha

Aniołowie pomagają nam i chronią niezależnie od tego, czy jesteśmy sprawiedliwi, czy grzeszni. Jeżeli jesteśmy grzeszni, napominają, abyśmy się podnieśli, jeżeli jesteśmy sprawiedliwi, wskazują drogę dobra i zanoszą do Pana nasze modlitwy.
Św. Albert

Powody pokuty? Odpokutowanie, zadośćuczynienie, przebłaganie, dziękczynienie: sposoby, aby dokonać postępu...: dla ciebie, dla mnie, dla innych, dla twojej rodziny, dla twojego kraju, dla Kościoła... I tysiąc innych powodów.
J. Escriva

Podobne do Matko Najświętsza!: