Modlitwa do św. Józefa za wstawiennictwem

Modlitwa do św. Józefa za wstawiennictwem - tekst:

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.

Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.

Cytaty pasujące do Modlitwa do św. Józefa za wstawiennictwem:

Ten, kto nie hamuje swoich drobnych złości, stanie się gwałtowny i nieznośny; ten, kto przyzwyczaja się do kłamstwa w żartach, naraża się na ogromne ryzyko kłamstwa posuniętego do oszczerstwa.
Św. Franciszek Salezy

Droga twoich czynów zaczyna się w rodzinie: pierwszą salą ćwiczeń cnót jest dom ojcowski.
S. Pellico

Prawdziwa przyjaźń nie może istnieć bez cnoty.
Arystoteles

Podobne do Modlitwa do św. Józefa za wstawiennictwem: