Duchowa adopcja dziecka poczętego – modlitwa do Pana Jezusa

Duchowa adopcja dziecka poczętego – modlitwa do Pana Jezusa - tekst:

Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Cytaty pasujące do Duchowa adopcja dziecka poczętego – modlitwa do Pana Jezusa:

Praca jest najlepszą odtrutką na ból; jest źródłem zdrowia i bogactwa dla jednostki, pierwszą przyczyną wielkości i dobrobytu dla narodów.
Mantegazza

Bezsenność z powodu bogactwa wyczerpuje ciało, a troska o nie zabiera sen.
Mądrość Syracha

Typowe dla umysłów wyższych jest mówienie wielu rzeczy kilkoma słowami, tak jak oznaką ducha ubogiego jest używanie wielu słów, które nic nie mówią.
La Rochefoucauld

Podobne do Duchowa adopcja dziecka poczętego – modlitwa do Pana Jezusa: