Modlitwa o ochronę rodziny i małżeństwa przez Krew Jezusa

Modlitwa o ochronę rodziny i małżeństwa przez Krew Jezusa - tekst:

Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana.

Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to,
aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana,
grzechu i wszelkich zniewoleń.

Panie Jezu z głęboką wiarą w Ciebie proszę,
aby Twoja Krew okryła to miejsce, każdy kąt mojego domu,
wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy
oraz wszelką własność, którą Ty nam dałeś.

Panie Jezu, obmyj swoją drogocenną Krwią mnie samego i moją rodzinę.
Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny.
Panie Jezu zachowaj nas dziś od złego :
Od grzechu pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana,
Od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi,
Od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść i wszystkiego,
co nie należy do Twojego Królestwa.

Napełnij nas, Panie Jezu swoim Duchem Świętym
i obdarz darami: mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania,
tak, abyśmy żyli dziś w Twojej chwale wypełniając wszystko to, co dobre.
Chwała Ci Jezu! Dziękuję Ci Jezu! Kocham Cię Jezu! Uwielbiam Cię Jezu!

– Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy nieczyste,
zablokuj kanały tych grzechów w naszym domu.

– Krwi Chrystusa, płynąca spod cierniowej korony,
ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy pychy i detronizacji Boga,
zablokuj kanały tego zła w naszej rodzinie.

– Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, ceno naszego odkupienia,
przetnij wszelkie kanały zła w naszym domu.

– Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
odbierz im środki przekazu i komunikowania się między sobą,
a otocz nas opieką swoich Aniołów.

– Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, zdobądź umysły i serca całej naszej rodziny,
wyrwij je spod władzy duchów działających przez media:
duchów pornografii i zboczeń, rozwodów i zdrad małżeńskich,
zabójstwa najsłabszych i przemocy, wojen i nienawiści, żądzy posiadania
i nieograniczonego używania, alkoholizmu i narkomanii, satanistycznej muzyki, okultystycznych gier komputerowych i hazardu, kłamstwa i oszustwa, lenistwa i duchowej oziębłości.

– Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, przerwij i odrzuć daleko od naszego domu demoniczne sieci, którymi oplątani byli członkowie naszej rodziny, drwiący z naszych modlitw, wiary, łez i bólu.

– Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, nakłoń do szczerej pokuty i przemiany życia tych, którzy dotychczas byli zniewoleni przez środki masowego przekazu kłamstwa i antyewangelii.

– Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, przywróć pokój, zgodę i miłość w naszym domu, zrywając między nami i w nas wszelkie diabelskie więzy, szczególnie pomiędzy małżonkami i dziećmi w naszych rodzinach. Amen.

Cytaty pasujące do Modlitwa o ochronę rodziny i małżeństwa przez Krew Jezusa:

Bogactwo jest jak woda w morzu: im więcej jej się pije, tym bardziej zwiększa się pragnienie.
A. Schopenhauer

Zachowuj czyste sumienie i nigdy nie rób niczego, co może je zbrukać i uczynić cię mniej miłym Bogu.
C. Cantu

Ukrzyżowany, którego zakonnica nosi przed sobą, nie jest ani ozdobą, ani ostentacją. Musi być księgą, z której uczy się nauki świętych, pocieszeniem w smutkach, obroną w doświadczeniach, cechą wyróżniającą miłosierdzia i religijnego umartwienia.
Bi. Giuseppe Baldo

Podobne do Modlitwa o ochronę rodziny i małżeństwa przez Krew Jezusa: