Psalm 63 O Boże, Tyś jest mym Bogiem

Psalm 63 O Boże, Tyś jest mym Bogiem - tekst:

Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam;
Ciebie pragnie moja dusza,
za Tobą tęskni moje ciało,
jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody.

W świątyni tak się wpatruję w Ciebie,
bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.
Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia,
moje wargi będą Cię sławić.

Tak błogosławię Cię w moim życiu:
wzniosę ręce w imię Twoje.
Dusza moja się syci niby sadłem i tłustością,
radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą,
gdy wspominam Cię na moim posłaniu
i myślę o Tobie podczas moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

A ci, którzy szukają zguby mojej duszy,
niech zejdą w głębiny ziemi.
Niech będą wydani pod miecze
i staną się łupem szakali.
A król niech się raduje w Bogu,
niech chlubi się każdy, który nań przysięga,
tak niech się zamkną usta mówiących kłamliwie.

Cytaty pasujące do Psalm 63 O Boże, Tyś jest mym Bogiem:

Świętość jest łaską czynienia naj pokorniej szych rzeczy pod pieczęcią wieczności.
R. Follereau

To, co uczyni cię szczęśliwym w chwili śmierci, to przestrzeganie przykazań Boga od samej młodości.
Ks. Bosko

Ten, kto gorąco pragnie oglądać Boga żywego twarzą w twarz, nie powinien szukać Go na pustym firmamencie swojego umysłu, ale w miłości bliźniego swego.
F. Dostojewski

Podobne do Psalm 63 O Boże, Tyś jest mym Bogiem: