Ciebie, Boże, chwalimy

Ciebie, Boże, chwalimy - tekst:

1. Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Stwórcę Wszechmocnego,
ze wszystkich sił wielbimy,
Dawco wszystkiego dobrego:
w dobroci nieskończony,
bądź na wieki chwalony.
2. Tobie anieli w niebie
nucą: Święty, Święty, Święty,
i bez ustanku Ciebie
wielbią, Boże niepojęty.
Chwała Twa, wieczny Panie,
na wieki nie ustanie.
3. Ojcze, któryś z niczego
wszystko stworzył, utrzymujesz,
Tyś początkiem wszystkiego,
wszystkim rządzisz, zawiadujesz
i my wielbimy Ciebie
wzorem aniołów w niebie.

Cytaty pasujące do Ciebie, Boże, chwalimy:

Gdyby każdy pracował, aby zarobić na swój chleb, zniesiono by natychmiast stany: bogaci byliby zawsze, ale uważali by się za rządców bogactwa, które powinno być zaangażowane dla wspólnego dobra.
Gandhi

Żyć dla innych to nie tylko prawo obowiązku, lecz również prawo szczęścia.
A. Comte

Społeczeństwo ma za podstawę rodzinę; jeżeli człowiek wychodzi zepsuty z rodziny, wejdzie zepsuty w społeczeństwo.
Lacordaire

Podobne do Ciebie, Boże, chwalimy: