Abba Ojcze

Abba Ojcze - tekst:

1. Ty wyzwoliłeś nas Panie
Z kajdan i samych siebie
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas wołać do Ciebie:
Refren: Abba Ojcze! Abba Ojcze!
Abba Ojcze! Abba Ojcze!
2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie. Ref…
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas od śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi. Ref…
4. Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina. Ref…

Cytaty pasujące do Abba Ojcze:

Miłość uczy nas, aby mieć dla wiary innych ten sam szacunek, co mamy dla naszej.
Gandhi
Wolność i zdrowie są do siebie podobne: nie zna się ich prawdziwej ceny, dopóki się ich nie utraci.
Becque
Po stworzeniu świata, Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Następnie, aby zapobiec upadkowi całego stworzenia, stworzył poczucie humoru.
G. Mordillo

Podobne do Abba Ojcze: