Złożyłeś, Panie, w dłoniach

Złożyłeś, Panie, w dłoniach - tekst:

1. Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana
moc tajemniczą Twych sakramentów,
gdy w jego rękach i jego słowach
jesteś obecny wśród swego ludu.
2. Bo chcesz, by uczta Twojej miłości
trwała do końca istnienia ziemi,
a Ewangelia była głoszona
wszystkim narodom i pokoleniom.
3. Zapalasz płomień wiary niezłomnej
w sercach spragnionych zbawienia ludzi
i dajesz siłę swoim wybranym,
aby przed światem wyznali Ciebie.
4. Umocnij ducha wiernych żniwiarzy,
których posyłasz, by plon zebrali,
bo już dojrzały kłosy na polach
Twego królestwa, co przetrwa wieki.
5. Jedyny Mistrzu, Dobry Pasterzu,
bądź pochwalony z wszechmocnym Ojcem
i Duchem Świętym, którym napełniasz
dusze wezwanych do Twojej służby.
Amen.

Cytaty pasujące do Złożyłeś, Panie, w dłoniach:

Strach przed śmiercią jest okrutniejszy od niej samej.
P. Siro

Usiądź na brzegu jutrzenki - dla ciebie podniesie się słońce. Usiądź na brzegu nocy - dla ciebie zajaśnieją gwiazdy. Usiądź na brzegu strumienia - dla ciebie zaśpiewa słowik. Usiądź na brzegu milczenia -przemówi do ciebie Bóg.
Vahira

Niech na moim grobie napiszą tylko moje imię i zdanie: «Panie, daj mi duszę i weź całą resztę» - oto jedyne pragnienie całego mojego życia.
Kard. Merry del Val

Podobne do Złożyłeś, Panie, w dłoniach: