Święty Ignacy

Święty Ignacy - tekst:

1. Święty Ignacy, ojcze i patronie,
na trudne czasy zesłał ciebie Bóg.
Ty świętym ogniem dla Chrystusa płoniesz,
by nim zapalić zastęp Bożych sług.
2. Z miłością w sercu, pod sztandarem krzyża
szedłeś jak żołnierz, gdzie cię wzywał Pan.
Tyś się do biednych i ubogich zniżał,
biegłeś gdzie czekał żniw dojrzały łan.
3. Boży Rycerzu, ty dla Bożej chwały
i dla zbawienia bliźnich chciałeś żyć.
Pomóż nam ziścić twoje ideały,
by kiedyś z tobą wiecznie Boga czcić.

Cytaty pasujące do Święty Ignacy:

Obowiązkiem każdego człowieka jest traktowanie własnej powierzchowności miarą potrzeb innych.
Jan XXIII

Nie bądź odważny w języku, a słaby i bezsilny w działaniu.
Mądrość Syracha

Nieszczęsny jest ten, kto czyni się surowym cenzorem błędu swoich rodziców. Gdzie zaczniemy praktykować miłość, jeżeli nie uda nam się to z naszym ojcem i matką? Wymaganie od nich w zamian za szacunek, aby byli doskonałością człowieczeństwa, jest pychą i niesprawiedliwością.
S. Pellico

Podobne do Święty Ignacy: