Wstał Pan Chrystus

Wstał Pan Chrystus - tekst:

1. Wstał Pan Chrystus z martwych ninie,
alleluja, alleluja!
Uweselił lud swój mile,
alleluja, alleluja!
2. Nie żałował życia swego,
alleluja, alleluja!
Dla człowieka mizernego,
alleluja, alleluja!
3. Tego dnia wielkanocnego,
alleluja, alleluja!
Chwal każdy Syna Bożego,
alleluja, alleluja!
4. Świętą Trójcę wyznawajmy,
alleluja, alleluja!
Bogu cześć i chwałę dajmy,
alleluja, alleluja!

Cytaty pasujące do Wstał Pan Chrystus:

Musimy stać się świętymi nie dlatego, że chcemy się czuć świętymi, ale dlatego że Chrystus musi móc żyć pełnią życia w nas.
Matka Teresa

Kto nie zgina się pod prasą ofiary, bardzo szybko zegnie się pod ostrzem nałogu.
Lacordaire

Strzeż się złej lektury. Gdyby nawet rzeczy obojętne ci zagrażały, natychmiast przerwij czytanie.
Ks. Bosko

Podobne do Wstał Pan Chrystus: