O, jak są wielkie dary Twoje

O, jak są wielkie dary Twoje - tekst:

1. O, jak są wielkie dary Twoje, Boże!
Któż godnie za nie podziękować może,
które wylewasz ze skarbu Twojego
nieprzebranego.
2. O, jakaż radość serca nam napawa,
gdy Twoje dary, z których wielka sława
dla Bronisławy, dziś szczególniej czcimy
i w Niej wielbimy.
3. Ciesz się, Krakowie! Bóg nad tobą czuwa,
coraz ci nowych patronów podsuwa;
szanuj ich cnoty i słuchaj ich rady,
wstępuj w ich ślady.
4. Patronko święta miasta i narodu!
Zepsucie, grzechy oddal z tego grodu,
twą wielowładną przed Bogiem przyczyną
niech cnoty słyną.
5. O Bronisławo! Niech twe imię święte
zniszczy niesławę, nienawiści wszczęte;
niech się nawzajem jak bracia kochamy
i pokój mamy.

Cytaty pasujące do O, jak są wielkie dary Twoje:

Pan przyzna łaskę, ale w sposób najbardziej korzystny dla duszy.
Ks. Bosko

Jakże wielką radość ma matka, kiedy widzi pierwszy uśmiech swojego dziecka. Taką samą radość odczuwa zawsze Bóg, kiedy widzi z wysokości nieba grzesznika, który zaczyna modlić się do niego całym sercem.
F. Dostojewski

Każdy akt dobroci nawet maiy odnawia w świecie piękno stworzenia.
R. Ferrari

Podobne do O, jak są wielkie dary Twoje: