Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie

Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie - tekst:

1. Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie,
gwiazda nowego imienia?
Mędrcy wołają: „Ciesz się narodzie,
to gwiazda twego zbawienia”.
Biegną królowie za jej promieniem,
a za królami tłum ludu;
bo im ta gwiazda świeci zbawieniem,
bo im zwiastuje cud cudu.
2. Ten, co nam później miał być przykładem
w miłości i poświęceniu,
dziś niezgłębionych wyroków śladem
zrodzon w nędzy, poniżeniu.
W garstce barłogu skrył świętą głowę,
palmę światłości męczeństwa,
co światu życie miała dać nowe,
nad błędem odnieść zwycięstwa.
3. Panie, ta gwiazda, co mędrców wiodła
do Chrystusowej kołyski,
niech nas do Twego prowadzi źródła,
światowe przyćmi połyski.
Do ostatniego życia zaniku
Boskiego światła udziela,
byśmy tam zaszli po jej promyku,
do świętych stóp Zbawiciela.

Cytaty pasujące do Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie:

Ci, którzy znajdują się w czyśćcu, są pewni, że nigdy nie sprzeciwią się już woli Bożej i zamiast skarżyć się na rygor, chwalą sprawiedliwość i cierpliwie oczekują, aż zostanie ona w pełni wypełniona.
La Colombiere

Pewne drobne pokusy okazują się bardzo użyteczne, ponieważ sprowadzają nas z powrotem do siebie, przypominają nam o naszej małości i sprawiają, że z tym większym zapałem podążamy do Boga.
Św. Franciszek Salezy

Wielokrotnie doświadczyłam, że aby wypędzić szatana i uniemożliwić mu powrót, nie ma lepszego środka niż święcona woda. Ucieka przed krzyżem, ale potem wraca. Wielką cnotą musi być święcona woda!
Św. Teresa z Lisieux

Podobne do Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie: