Kto się w opiekę

Kto się w opiekę - tekst:

1. Kto się w opiekę odda Panu swemu,
a całym sercem szczerze ufa Jemu,
śmiele rzec może: mam obrońcę Boga,
nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.
2. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje
i w zaraźliwym powietrzu ratuje;
w cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.
3. Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,
za którym stojąc, na żaden strach nocny,
na żadną trwogę, ani dbaj na strzały,
którymi sieje przygoda w dzień biały.
4. Stąd wedle ciebie tysiąc głów polegnie,
miecz nieuchronny ciebie nie dosięgnie,
a ty zdumiały oczyma swoimi
niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi.
5. Iżeś rzekł Panu: „Tyś nadzieją moją”,
iż Bóg najwyższy jest ucieczką twoją,
nie padnie na cię żadna zła przygoda,
ani się znajdzie w domu twoim szkoda.
6. Aniołom swoim każe cię pilnować,
gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastować,
na ręku nosić, abyś idąc drogą
na ostry kamień nie ugodził nogą.
7. Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych
i po padalcach deptał niecierpliwych,
na lwa srogiego bez obrazy wsiądziesz
i na ogromnym smoku jeździć będziesz.
8. Słysz, co Pan mówi: „Ten kto Mnie miłuje
i ze Mną sobie szczerze postępuje,
i Ja go także w jego każdą trwogę,
i nie zapomnę, i owszem, wspomogę.
9. Głos jego u Mnie nie będzie wzgardzony,
Ja mu w przygodzie udzielę obrony;
niech pewien będzie szczęścia i zacności,
i lat sędziwych, i Mej życzliwości”.

Cytaty pasujące do Kto się w opiekę:

Nie przyglądaj się dziełom Boga; analizuj swoją nikczemność, zło, które tak często popełniasz i dobro, które zaniedbujesz.
C. de Foucauld

Jeżeli chcesz kochać Chrystusa, rozlewaj miłość po całej ziemi, ponieważ członki Chrystusa są na całym świecie.
Św. Augustyn

Trzeba osiągnąć już pewien stopień doskonałości, aby znieść cierpliwie chorobę.
Sw. Proboszcz z Ars

Podobne do Kto się w opiekę: