Błogosław Panie nas

Błogosław Panie nas - tekst:

Refren: Błogosław Panie nas, na pracę i znojny trud.
Wszak Tyś sam wybrał nas,
by Cię poznał i wielbił świat, alleluja.
1. Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe,
poznawszy wolę Twą idziemy pełnić ją. Ref…
2. Oblicze wyryj Twe na dziełach naszych rąk,
cierń pychy wyrwij z nich, niech kornie służą Ci. Ref…
3. Świat cały szuka Cię, choć nie zna Twoich dróg,
niech życiem świadczym Mu, żeś dobry Ojciec, Bóg. Ref…
4. Wśród świata stawiasz krzyż i przezeń zbawiasz go,
konając z Sercem Twym dajemy życie swe. Ref…
5. Miłością złącz nas swą i nią przemieniaj świat,
niech pozna przyjaźń Twą, żeś Ty dlań lekarz, brat. Ref…

Cytaty pasujące do Błogosław Panie nas:

Ten żyje dobrze, kto żyje wyłącznie dla innych.
G. Borsara

Zabawa nie powinna być przesadna ani hałaśliwa, ale uczciwa i wyważona. Tak jak nie dajemy dzieciom w zabawie nieograniczonej wolności, ale taką, która nie obraża uczciwości, tak samo w zabawie musi pojawiać się promień dobra.
Cyceron

Często myślę, że nawet gdyby nie było innego życia, dostatecznym zaszczytem byłoby kochać Boga w tym życiu.
Św. Proboszcz z Ars

Podobne do Błogosław Panie nas: