Panie, dobry jak chleb

Panie, dobry jak chleb - tekst:

Refren: Panie, dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali,
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię,
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Ref…
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a chleb Komunią dla spragnionych Ciebie. Ref…
3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem. Ref…
4. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał,
a w znaku chleba z nami pozostałeś
i dla nas zawsze masz otwarte Serce,
bo Ty do końca nas umiłowałeś. Ref…

Cytaty pasujące do Panie, dobry jak chleb:

Każda godzina stracona w młodości jest prawdopodobnym nieszczęściem przyszłości.
Napoleon

Oto lekcja, która zasługuje na dobre zrozumienie: życie doczesne zostało nam dane tylko po to, by zdobyć życie wieczne. Co za nieszczęście dla większości ludzi, którzy o tym nie myślą!
Św. Franciszek Salezy

Potrzeba wielkiego serca i ducha, aby docenić szczerość, kiedy rani lub aby ją praktykować bez obrazy.
Vauvenargues

Podobne do Panie, dobry jak chleb: