Alleluja! Jezus żyje, już

Alleluja! Jezus żyje, już - tekst:

1. Alleluja! Jezus żyje,
już Go dłużej grób nie kryje,
w którym trzy dni spoczywał.
2. Alleluja! Przezwyciężył
Jezus czarta, co nas więził
w tej haniebnej niewoli.
3. Alleluja! Tryumfuje
prawda, a fałsz ustępuje
z ziemi oswobodzonej.
4. Alleluja! Złość zgromiona,
a niewinność wyniesiona
odzyskała swe prawa.
5. Alleluja! Zmartwychwstały
jest zastawem wiecznej chwały,
którą krwawo wyjednał.
6. Alleluja! I my wiemy,
że też z grobów powstaniemy,
jak nasz powstał Zbawiciel.
7. Alleluja! Zaśpiewajmy,
wdzięcznym sercem cześć oddajmy
Zbawcy Zmartwychwstałemu.

Cytaty pasujące do Alleluja! Jezus żyje, już:

Bóg objawi! się człowiekowi przez Chrystusa, Chrystus ukazuje się nadal człowiekowi przez kapłana. Kapłan po Chrystusie jest więc widzialnym i zmysłowym objawieniem Boga na przestrzeni wieków: jest miłosiernym rozszerzeniem wielkiej tajemnicy Wcielenia.
Matka Luisa Margherita Claret de La Touche

Człowiek, który nie kocha człowieka, jest niesprawiedliwy; chrześcijanin, który nie kocha chrześcijanina, jest świętokradcą, ponieważ gdziekolwiek jest człowiek, tam jest ołtarz Bożej miłości.
D. Mazzo-lań

W modlitwie odkrywamy to, co posiadamy. Każda rzecz została nam dana w Chrystusie. Wszystko to, czego potrzebujemy, jest doświadczeniem tego, co już posiadamy.
T. Merton

Podobne do Alleluja! Jezus żyje, już: