Twoja cześć, chwała

Twoja cześć, chwała - tekst:

1. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
na wieczne czasy niech nie ustanie!
2. Tobie dziś dajem z rzeszą tych ludzi
pokłon i pienie, my, Twoi słudzy.
3. Dziękując wielce Twej wielmożności
za ten dar zacny, Twej wszechmocności;
4. Żeś się darował nam nic niegodnym
w tym Sakramencie nam tu przytomnym.
5. Raczyłeś zostać w takiej postaci,
nie szczędząc siebie dla nas, swych braci.
6. Ciało Twe Święte, co krzyżowali,
i Krew najświętszą, którą przelali.
7. Przyszedłszy na świat, Pan wiecznej chwały,
użyłeś wiele nędzy niemałej.
8. Dałeś się potem z wielkiej miłości
na męki srogie bez wszej litości.
9. Wstępując potem do chwały wiecznej,
zostawiłeś nam ten to dar zacny.
10. Na co my patrząc w tym Sakramencie,
z pociechą wielką serce nam rośnie.
11. Tobie my, Boże, teraz śpiewamy,
przed Twą światłością nisko padamy.
12. Użycz nam łaski, wszechmocny Boże,
bez Twej pomocy człek nic nie może.

Cytaty pasujące do Twoja cześć, chwała:

Mamy naturalną skłonność do wydawania rozkazów i ogromną awersję do posłuszeństwa, a jednak, o ileż użyteczniejsze okazuje się dla nas posłuszeństwo od wydawania rozkazów!
Św. Franciszek Salezy

Nie jest ważne to, co zrobimy z latami naszego życia; ważne jest to, co robimy w każdej godzinie, a każdą godzinę możemy rozświetlić uśmiechem.
W. Whitman

Prawdziwa cierpliwość polega na pogodnym znoszeniu zła, które czynią nam inni, bez okazywania im żadnego odruchu pogardy.
Św. Albert

Podobne do Twoja cześć, chwała: