Psalm 49 Zagadka powodzenia bezbożnych

Psalm 49 Zagadka powodzenia bezbożnych - tekst:

Słuchajcie tego, wszystkie narody,
nakłońcie uszu, wszyscy, co świat zamieszkujecie,
wy, niscy pochodzeniem, tak samo jak możni,
bogaty na równi z ubogim.
Moje usta wypowiedzą mądrość,
a rozmyślanie mego serca – roztropność.
Nakłonię mego ucha ku przypowieści,
przy dźwięku liry wyjaśnię mą zagadkę.

Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli,
gdy otacza mnie złość podstępnych,
którzy ufają swoim dostatkom
i chełpią się z ogromu swych bogactw?
Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić
ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu
– wyzwolenie jego duszy zbyt jest kosztowne:
w końcu [trzeba tego poniechać] na zawsze –
by mógł żyć na wieki i nie doznać zagłady.
Albowiem ujrzy, że jak umierają mędrcy,
tak jednakowo ginie głupi i prostak,
zostawiając obcym swoje bogactwa.
Groby są ich domami na wieki,
ich mieszkaniem na wszystkie pokolenia,
choć imionami swymi nazywali ziemie.
Bo człowiek nie będzie trwał w dostatku,
przyrównany jest do bydląt, które giną.

Taka jest droga tych, co ufność pokładają w sobie,
i [taką] przyszłość miłośników własnej mowy.

Do Szeolu są gnani jak owce,
pasie ich śmierć, zejdą prosto do grobu,
serca prawych zapanują nad nimi,
rano zniknie ich postać,
Szeol ich mieszkaniem.
Lecz Bóg wyzwoli moją duszę
z mocy Szeolu, bo mię zabierze.

Nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci,
jeżeli wzrośnie zamożność jego domu:
bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie,
a jego zamożność nie zejdzie za nim.
I chociaż w życiu sobie pochlebia:
«Będą cię sławić, że dobrześ się urządził»,
musi iść do pokolenia swych przodków,
do tych, co na wieki nie zobaczą światła,
Człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia,
przyrównany jest do bydląt, które giną.

Cytaty pasujące do Psalm 49 Zagadka powodzenia bezbożnych:

W żadnej innej epoce nie mówiło się tyle o wolności co w naszych czasach, ale i w żadnej innej epoce człowiek tak bardzo nie stracił z oczu właśnie najważniejszej walki o wolność, walki, aby zdobyć wolność nad światem instynktów.
F. W. Forster

Niech myśl o raju będzie gwiazdą twojego życia: w dzieciństwie i młodości, w wieku dojrzałym i starości, w radości i bólu, w pracy i odpoczynku. Na ziemi jesteśmy tylko na próbę: nasz dom jest w niebie.
Sw. Bernard

Proszę, o Panie, o jednoczesne doświadczenie bólów natury z powodu moich grzechów oraz pocieszenia Twojego Ducha dzięki Twojej łasce, ponieważ jest to prawdziwy stan chrześcijaństwa.
Pascal

Podobne do Psalm 49 Zagadka powodzenia bezbożnych: