U tronu Boga wstawiaj się

U tronu Boga wstawiaj się - tekst:

1. U tronu Boga wstawiaj się za nami,
święta Urszulo, wśród wybrańców nieba.
Ufni stajemy z naszymi prośbami,
ty wiesz jak bardzo łaski nam potrzeba.
2. Rodzinom uproś moc trwania przy Bogu,
młodzieży ufność wbrew wszelkiej nadziei.
Wyjednaj dziatwie, niech w rodzinnym progu
Bóg ją zachowa od grzechu zawiei.
3. Święta Urszulo, przed obliczem Pana
przemów za nami twe przemożne słowo.
Bóg cię wysłucha, niech łaska nam dana
odrodzi serca, zbudzi je na nowo.
4. Bądź uwielbiona Trójco Przenajświętsza,
Ojcze, nasz Stwórco, Synu Zbawicielu,
Duchu świętości, miłości i prawdy,
zawsze i wszędzie, i przez wszystkie wieki.

Cytaty pasujące do U tronu Boga wstawiaj się:

Bóg nigdy nas tak nie jednoczy ze sobą, jak wtedy, kiedy znajduje się w nas sakramentalnie, w osobie, a my jesteśmy duchowo w nim wcieleni; jesteśmy wtedy tak silnie przez niego przyciągani i zjednoczeni z Nim węzłem nierozerwalnej miłości, iż stanowimy jedno.
Św. Albert Wielki

Niech starzy będą wstrzemięźliwi, pełni poszanowania, rozsądni, silni w wierze, w miłości i cierpliwości.
Św. Paweł

Uwierzcie mi, że umartwienie zmysłów w patrzeniu, odczuwaniu i mówieniu, jest warte więcej niż noszenie łańcucha i Włosienicy.
Św. Franciszek Salezy

Podobne do U tronu Boga wstawiaj się: